Arabiska för bevarad, Mahfouz, skyddad

maHfuuZ
ﻣَﺤﻔُﻮﻅ
bevarad, Mahfouz, skyddad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för bevarad, Mahfouz, skyddad uttalas maHfuuZ och skrivs ﻣَﺤﻔُﻮﻅ.

Kategori: mansnamn
Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Så används ordet bevarad, Mahfouz, skyddad

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bevarad, Mahfouz, skyddad består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, fa som skrivs och uttalas f och Za som skrivs och uttalas Z. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bevarad, Mahfouz, skyddad

Alla bokstäver i bevarad, Mahfouz, skyddad

ﻣَﺤﻔُﻮﻅ
ﻣـ
ـﺤـ
ـﻔـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﺤـ
ـﻔـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﻮ
ﻇـ
ـﻈـ
ـﻆ
 
mim
m
Ha
H
fa
f
waw
w
Za
Z
 
 
Det arabiska ordet för bevarad, Mahfouz, skyddad består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven Za som skrivs ﻅ och uttalas Z och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﺤﻔُﻮﻅ och uttalas maHfuuZ.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för bevarad, Mahfouz, skyddad

maf3uul blir maHfuuZ

Vi har sett att det arabiska ordet för bevarad, Mahfouz, skyddad skrivs ﻣَﺤﻔُﻮﻅ och uttalas maHfuuZ. Ordet följer mönstret passivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3uul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3uul och ordets rotbokstäver är H, f och Z, blir ordet maHfuuZ.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som bevarad, Mahfouz, skyddad