Arabiska för bevara, minnas

HafaZa
ﺣَﻔَﻆَ
bevara, minnas – dåtid han
yaHfiZu
ﻳَﺤﻔِﻆُ
bevara, minnas – nutid han

Det arabiska verbet för att bevara, minnas skrivs ﺣَﻔَﻆَ och uttalas HafaZa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺤﻔِﻆُ och uttalas yaHfiZu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet bevara, minnas

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bevara, minnas består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, fa som skrivs och uttalas f och Za som skrivs och uttalas Z. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bevara, minnas

Alla bokstäver i bevara, minnas

ﺣَﻔَﻆَ
ﺣـ
ـﻔـ
ـﻆ
 
ﺣـ
ـﻔـ
ـﻆ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻇـ
ـﻈـ
ـﻆ
 
Ha
H
fa
f
Za
Z
 
 
Det arabiska ordet för bevara, minnas består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Za som skrivs ﻅ (här som ـﻆ ) och uttalas Z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺣَﻔَﻆَ och uttalas HafaZa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för bevara, minnas

fa3ala blir HafaZa

Vi har sett att det arabiska ordet för bevara, minnas skrivs ﺣَﻔَﻆَ och uttalas HafaZa. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är H, f och Z, blir ordet HafaZa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som bevara, minnas

Böjningsformer av bevara, minnas

dåtid
nutid
han
HafaZa
ﺣَﻔَﻆَ
han - dåtid
yaHfiZu
ﻳَﺤﻔِﻆُ
han - nutid
hon
HafaZat
ﺣَﻔَﻈَﺖ
hon - dåtid
taHfiZu
ﺗَﺤﻔِﻆُ
hon - nutid
jag
HafaZtu
ﺣَﻔَﻈﺖُ
jag - dåtid
'aHfiZu
ﺃَﺣﻔِﻆُ
jag - nutid