ilskan

Den arabiska dikten ilskan av Anna Enbom. Du kan klicka på varje ord för att få mer information om ordet. Klicka på öga-symbolen för att få detaljerad information om en fras.

 ilskan
alghaDabu
ﺍَﻟﻐَﻀَﺐُ

Lär dig arabiska med den arabiska dikten ilskan av Anna Enbom.

Lär dig arabiska genom att läsa arabiska dikter. All information om orden och grammatiken i dikten finns tillgänglig.

Du kan klicka på varje arabiskt ord för att få mer information om ordet. För att få information om hela versraden, klicka på den svenska översättningen eller ögat.

Dikterna är utformade så att du själv ska kunna förstå dem på arabiska med hjälp av den länkade informationen. Översättningarna ska endast ses som ett stöd. Läs mer om tanken bakom översättningarna