Arabiska för leda

malal
ﻣَﻠَﻞ
leda – maskulinum singular

Det arabiska ordet för leda uttalas malal och skrivs ﻣَﻠَﻞ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet leda

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet leda består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, lam som skrivs och uttalas l och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med leda

Alla bokstäver i leda

ﻣَﻠَﻞ
ﻣـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ﻣـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
mim
m
lam
l
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för leda består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﻠَﻞ och uttalas malal.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver