Arabiska för förutom

'illaa
ﺇِﻟَّﺎ
förutom –

Det arabiska ordet för förutom uttalas 'illaa och skrivs ﺇِﻟَّﺎ.

Om ljudfilerna

Så används ordet förutom

Alla bokstäver i förutom

ﺇِﻟَّﺎ
ﻟـ
ـﺎ
 
ﻟـ
ـﺎ
 
ـﺈ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺎ
 
alif hamza
'
lam
l
alef
 
 
Det arabiska ordet för förutom består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺇ och uttalas '. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺇِﻟَّﺎ och uttalas 'illaa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver