Arabiska för död

mawt
ﻣَﻮﺕ
död – maskulinum singular

Det arabiska ordet för död uttalas mawt och skrivs ﻣَﻮﺕ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet död

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet död består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs ﻡ och uttalas m, waw som skrivs ﻭ och uttalas w och ta som skrivs ﺕ och uttalas t. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med död

Alla bokstäver i död

ﻣَﻮﺕ
ﻣـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﻮ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
 
mim
m
waw
w
ta
t
 
 
Det arabiska ordet för död består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ och uttalas t och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﻮﺕ och uttalas mawt.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för död

fa3l blir mawt

Vi har sett att det arabiska ordet för död skrivs ﻣَﻮﺕ och uttalas mawt. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är m, w och t, blir ordet mawt.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som död