Arabiska för destruktiv

haddaam
ﻫَﺪَّﺍﻡ
destruktiv – maskulinum singular

Det arabiska ordet för destruktiv uttalas haddaam och skrivs ﻫَﺪَّﺍﻡ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: yrken

Så används ordet destruktiv

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet destruktiv består av de arabiska bokstäverna ha som skrivs och uttalas h, dal som skrivs och uttalas d och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med destruktiv

Alla bokstäver i destruktiv

ﻫَﺪَّﺍﻡ
ﻫـ
ـﺪ
 
ﻫـ
ـﺪ
 
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺪ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
ha
h
dal
d
alef
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för destruktiv består av: Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ﻫـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven mim som skrivs ﻡ och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻫَﺪَّﺍﻡ och uttalas haddaam.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för destruktiv

fa33aal blir haddaam

Vi har sett att det arabiska ordet för destruktiv skrivs ﻫَﺪَّﺍﻡ och uttalas haddaam. Ordet följer mönstret yrken. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33aal och ordets rotbokstäver är h, d och m, blir ordet haddaam.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som destruktiv