Instrumentnomen

Arabiska ord som beskriver verktyg, redskap och liknande börjar på mi. De kallas instrumentnomen. Det finns tre stycken mönster för att bilda dessa ord i arabiskan: mif3aal, mif3al och mif3ala.

Instrumentnomen är lätta att känna igen. Förutom att de börjar på mi har de vokalen a mellan andra och tredje rotbokstaven. Skillnaden mellan dem är att mif3aal har lång vokal (aa), mif3al har kort vokal (a) och mif3ala är i femininum och slutar på a.

Exempel på plats- och tidsnomen som följer mönstret mif3aal är miftaaH som betyder nyckel och miSbaaH som betyder lampa.

ﻣِﻔﺘَﺎﺡ
miftaaH
nyckel
ﻣِﺼﺒَﺎﺡ
miSbaaH
lampa


Exempel på plats- och tidsnomen som följer mönstret mif3al är milqaT som betyder pincett och minkash som betyder kratta.

ﻣِﻠﻘَﻂ
milqaT
pincett
ﻣِﻨﻜَﺶ
minkash
kratta


Exempel på plats- och tidsnomen som följer mönstret mif3ala är miTraqa som betyder hammare och miknasa som betyder sopborste.

ﻣِﻄﺮَﻗَﺔ
miTraqa
hammare
ﻣِﻜﻨَﺴَﺔ
miknasa
sopborste


Andra ord som börjar på mi

Att ordet börjar på mi är ett kännetecken på att det är ett instrumentnomen. Viktigt att veta är att inledningen mi inte är en del av ordets rot utan att prefix 'En del arabiska som exempelvis salt (milH) och yrke (mihna) börjar också på (mi), men m:et i dessa ord är inte ett prefix utan en del av ordens rot.

ﻣِﻠﺢ
milH
salt
ﻣِﻬﻨَﺔ
mihna
yrke

Upptäck fler mönster

Ord som beskriver tid och plats påminner om instrumentnomen, men de börjar på ma istället för mi.

Det finns många mönster för arabiska ord. Bland de som är lättast att känna igen är ord som beskriver färger och ord som beskriver yrken.

Arabiska mönster för ord

Arabiska ord följer mönster. Mönstren gör det lättare att känna igen, memorera och lista ut betydelsen av arabiska ord.

Arabiska ord har ofta en rot som består av tre bokstäver. Utöver rotbokstäverna innehåller orden vokaler och ibland extra bokstäver. Mönstren visar hur de tre rotbokstäverna ska kombineras med vokaler och eventuella extra bokstäver för att bilda ord.

För att representera ordets rotbokstäver brukar man använda bokstäverna f, 3 och l. Bokstaven f (fa) representerar den första rotbokstaven, 3 (ayn) representerar den andra och l (lam) representerar den tredje. Vissa ord har verkligen bokstäverna f,3 och l som rot. Men de flesta ord har helt andra rotbokstäver.

Använda arabiska mönster

Som exempel kan vi titta på roten k,t och b. Dvs första rotbokstaven är k (kaf), andra rotbokstaven är t (ta) och tredje är b (ba).

Mönstret fa3ala är ett vanligt mönster för verb. Det innebär att ordet skapas genom att lägga till den korta vokalen (a) efter varje rotbokstav. Med roten (k,t,b) blir ordet kataba som betyder att skriva.

Mönstret maf3uul är ett passivt particip, dvs ord som beskriver föremålet för en handling. Ordet byggs upp av prefixet (ma), första rotbokstaven, andra rotbokstaven, den långa vokalen (uu) och tredje rotbokstaven. Med roten (k,t,b) blir ordet maktuub som betyder skriven.

Mönstret maf3al används för ord som beskriver platser eller tidpunkter. Man får orden genom att kombinera prefixet (ma), första rotbokstaven, andra rotbokstaven, den korta vokalen (a) och tredje rotbokstaven. Med roten (k,t,b) blir ordet maktab som betyder kontor.

Behöver jag lära mig mönstren?

Om du tycker att arabiska ordmönster verkar tråkigt eller jobbigt att lära sig, då är det bara att strunta i dem. De flesta arabisktalande som jag har pratat med om arabiska ordmönster, har liten eller ingen kännedom om dem. Det är bara på högskolan i Sverige där jag läste arabiska, och i läroböcker av västerländska författare, som jag har märkt intresse för de arabiska ordmönstren.

Personligen tycker jag att mönstren är väldigt användbara. Jag kan gissa mig till betydelsen av ord jag aldrig har hört förut, tack vare mönstren och rötterna. Framförallt tycker jag att arabiska ordmönster är intressanta och trevliga, rent av terapeutiska. När livet känns kaosartat och osäkert är det skönt att varje nytt arabiskt ord jag möter passar in bland de mönster jag känner till.

Mer om mönster

På den här webblatsen hittar de allra viktigaste mönstren för att bilda ord, och många fler utöver dem. Se alla arabiska ordmönster

Denna webbplats innehåller tusentals ord och varje ord har en sida med detaljerad information om ordet. Bland annat ordets mönster. Lär dig mer om arabiska ordmönster