Arabiska för kratta

minkash
ﻣِﻨﻜَﺶ
kratta – maskulinum singular

Det arabiska ordet för kratta uttalas minkash och skrivs ﻣِﻨﻜَﺶ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: instrumentnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kratta består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, kaf som skrivs och uttalas k och shin som skrivs och uttalas sh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kratta

Alla bokstäver i kratta

ﻣِﻨﻜَﺶ
ﻣـ
ـﻨـ
ـﻜـ
ـﺶ
 
ﻣـ
ـﻨـ
ـﻜـ
ـﺶ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
 
mim
m
nun
n
kaf
k
shin
sh
 
 
Det arabiska ordet för kratta består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻜـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺶ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣِﻨﻜَﺶ och uttalas minkash.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för kratta

mif3al blir minkash

Vi har sett att det arabiska ordet för kratta skrivs ﻣِﻨﻜَﺶ och uttalas minkash. Ordet följer mönstret instrumentnomen. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mif3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mif3al och ordets rotbokstäver är n, k och sh, blir ordet minkash.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som kratta