Arabiska för pincett

milqaT
ﻣِﻠﻘَﻂ
pincett – maskulinum singular

Det arabiska ordet för pincett uttalas milqaT och skrivs ﻣِﻠﻘَﻂ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns pincett i:

malaaqiT
ﻣَﻠَﺎﻗِﻂ
pincett – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: instrumentnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet pincett består av de arabiska bokstäverna lam som skrivs ﻝ och uttalas l, qaf som skrivs ﻕ och uttalas q och Ta som skrivs ﻁ och uttalas T. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med pincett

Alla bokstäver i pincett

ﻣِﻠﻘَﻂ
ﻣـ
ـﻠـ
ـﻘـ
ـﻂ
 
ﻣـ
ـﻠـ
ـﻘـ
ـﻂ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
 
mim
m
lam
l
qaf
q
Ta
T
 
 
Det arabiska ordet för pincett består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻂ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣِﻠﻘَﻂ och uttalas milqaT.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för pincett

mif3al blir milqaT

Vi har sett att det arabiska ordet för pincett skrivs ﻣِﻠﻘَﻂ och uttalas milqaT. Ordet följer mönstret instrumentnomen. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mif3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mif3al och ordets rotbokstäver är l, q och T, blir ordet milqaT.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som pincett