Färger

Många arabiska ord som beskriver färger följer mönstret 'af3al. Exempelvis 'aHmar som betyder röd och 'azraq som betyder blå.

ﺃَﺣﻤَﺮ
'aHmar
röd
ﺃَﺯﺭَﻕ
'azraq
blå

Om du tittar på alla ord på webbplatsen som följer mönstret 'af3al, ser du att de flesta är färger.

Så böjs arabiska ord för färger

Om du lyssnar på inspelningarna för färgerna ovan hör du att mannen säger 'aHmar, Humr om röd och 'azraq, zurq om blå. Mönstret jag nämnt, 'af3al, gäller när färg-ordet är i singular maskulinum. När ordet är i plural maskulinum används fu3l.

Klickar du på ögat-symbolen under orden ser du att det finns två böjningsformer till. När färg-ordet är i singlar femininum används mönstret fa3laa'.

حَمرَاء
Hamraa'
röd (femininum)
زَرقَاء
zarqaa'
blå (femininum)

Det finns också några arabiska ord som inte är färger och som har mönstret fa3laa' i sin grundform.

Om du lyssnar på inspelningarna för färgerna i femininum hör du att mannen säger säger Hamraa', Hamraawaat om röd och zarqaa', zarqaawaat om blå. När färg-orden är i femininum plural används mönstret fa3laawaat.

Arabiska färger med nisbah

Om du tittar på alla ord på webbplatsen som jag har gett kategorin färg ser du att de flesta adjektiv som beskriver färger följer mönstret 'af3al. Övriga adjektiv som beskriver färger bildas enligt mönstret för nisba.

Upptäck fler mönster

Det finns många mönster för arabiska ord. Bland de som är lättast att känna igen är nomen för tid och plats, instrumentnomen och yrken.

Arabiska mönster för ord

Arabiska ord följer mönster. Mönstren gör det lättare att känna igen, memorera och lista ut betydelsen av arabiska ord.

Arabiska ord har ofta en rot som består av tre bokstäver. Utöver rotbokstäverna innehåller orden vokaler och ibland extra bokstäver. Mönstren visar hur de tre rotbokstäverna ska kombineras med vokaler och eventuella extra bokstäver för att bilda ord.

För att representera ordets rotbokstäver brukar man använda bokstäverna f, 3 och l. Bokstaven f (fa) representerar den första rotbokstaven, 3 (ayn) representerar den andra och l (lam) representerar den tredje. Vissa ord har verkligen bokstäverna f,3 och l som rot. Men de flesta ord har helt andra rotbokstäver.

Använda arabiska mönster

Som exempel kan vi titta på roten k,t och b. Dvs första rotbokstaven är k (kaf), andra rotbokstaven är t (ta) och tredje är b (ba).

Mönstret fa3ala är ett vanligt mönster för verb. Det innebär att ordet skapas genom att lägga till den korta vokalen (a) efter varje rotbokstav. Med roten (k,t,b) blir ordet kataba som betyder att skriva.

Mönstret maf3uul är ett passivt particip, dvs ord som beskriver föremålet för en handling. Ordet byggs upp av prefixet (ma), första rotbokstaven, andra rotbokstaven, den långa vokalen (uu) och tredje rotbokstaven. Med roten (k,t,b) blir ordet maktuub som betyder skriven.

Mönstret maf3al används för ord som beskriver platser eller tidpunkter. Man får orden genom att kombinera prefixet (ma), första rotbokstaven, andra rotbokstaven, den korta vokalen (a) och tredje rotbokstaven. Med roten (k,t,b) blir ordet maktab som betyder kontor.

Behöver jag lära mig mönstren?

Om du tycker att arabiska ordmönster verkar tråkigt eller jobbigt att lära sig, då är det bara att strunta i dem. De flesta arabisktalande som jag har pratat med om arabiska ordmönster, har liten eller ingen kännedom om dem. Det är bara på högskolan i Sverige där jag läste arabiska, och i läroböcker av västerländska författare, som jag har märkt intresse för de arabiska ordmönstren.

Personligen tycker jag att mönstren är väldigt användbara. Jag kan gissa mig till betydelsen av ord jag aldrig har hört förut, tack vare mönstren och rötterna. Framförallt tycker jag att arabiska ordmönster är intressanta och trevliga, rent av terapeutiska. När livet känns kaosartat och osäkert är det skönt att varje nytt arabiskt ord jag möter passar in bland de mönster jag känner till.

Mer om mönster

På den här webblatsen hittar de allra viktigaste mönstren för att bilda ord, och många fler utöver dem. Se alla arabiska ordmönster

Denna webbplats innehåller tusentals ord och varje ord har en sida med detaljerad information om ordet. Bland annat ordets mönster. Lär dig mer om arabiska ordmönster