Arabiska för sopborste

miknasa
ﻣِﻜﻨَﺴَﺔ
sopborste – femininum singular

Det arabiska ordet för sopborste uttalas miknasa och skrivs ﻣِﻜﻨَﺴَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns sopborste i:

miknasaat
ﻣِﻜﻨَﺴَﺎﺕ
sopborste – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: instrumentnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet sopborste består av de arabiska bokstäverna kaf som skrivs ﻙ och uttalas k, nun som skrivs ﻥ och uttalas n och sin som skrivs ﺱ och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med sopborste

Alla bokstäver i sopborste

ﻣِﻜﻨَﺴَﺔ
ﻣـ
ـﻜـ
ـﻨـ
ـﺴـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻜـ
ـﻨـ
ـﺴـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺔ
 
mim
m
kaf
k
nun
n
sin
s
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för sopborste består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻜـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻣِﻜﻨَﺴَﺔ och uttalas miknasa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för sopborste

mif3ala blir miknasa

Vi har sett att det arabiska ordet för sopborste skrivs ﻣِﻜﻨَﺴَﺔ och uttalas miknasa. Ordet följer mönstret instrumentnomen. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mif3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mif3ala och ordets rotbokstäver är k, n och s, blir ordet miknasa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som sopborste