Arabiska för atmosfär, väder

jaww
ﺟَﻮّ
atmosfär, väder – maskulinum singular

Det arabiska ordet för atmosfär, väder uttalas jaww och skrivs ﺟَﻮّ.

Om ljudfilerna
Kategori: meterologi
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet atmosfär, väder

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet atmosfär, väder består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs ﺝ och uttalas j, waw som skrivs ﻭ och uttalas w och waw som skrivs ﻭ och uttalas w. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i atmosfär, väder

ﺟَﻮّ
ﺟـ
ـﻮ
 
ﺟـ
ـﻮ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﻮ
 
jim
j
waw
w
 
 
Det arabiska ordet för atmosfär, väder består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺟَﻮّ och uttalas jaww.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver