Arabiska för hög, stapel

rakam
ﺭَﻛَﻢ
hög, stapel – maskulinum singular

Det arabiska ordet för hög, stapel uttalas rakam och skrivs ﺭَﻛَﻢ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hög, stapel består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs ﺭ och uttalas r, kaf som skrivs ﻙ och uttalas k och mim som skrivs ﻡ och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hög, stapel

Alla bokstäver i hög, stapel

ﺭَﻛَﻢ
ﻛـ
ـﻢ
 
ﻛـ
ـﻢ
 
ـﺮ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
ra
r
kaf
k
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för hög, stapel består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺭَﻛَﻢ och uttalas rakam.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för hög, stapel

fa3al blir rakam

Vi har sett att det arabiska ordet för hög, stapel skrivs ﺭَﻛَﻢ och uttalas rakam. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3al och ordets rotbokstäver är r, k och m, blir ordet rakam.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som hög, stapel