Arabiska för leka, spela

la3iba
ﻟَﻌِﺐَ
leka, spela – dåtid han
yal3abu
ﻳَﻠﻌَﺐُ
leka, spela – nutid han

Det arabiska verbet för att leka, spela skrivs ﻟَﻌِﺐَ och uttalas la3iba i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻠﻌَﺐُ och uttalas yal3abu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet leka, spela

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet leka, spela består av de arabiska bokstäverna lam som skrivs och uttalas l, ayn som skrivs och uttalas 3 och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med leka, spela

Alla bokstäver i leka, spela

ﻟَﻌِﺐَ
ﻟـ
ـﻌـ
ـﺐ
 
ﻟـ
ـﻌـ
ـﺐ
 
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
lam
l
ayn
3
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för leka, spela består av: Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻟَﻌِﺐَ och uttalas la3iba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för leka, spela

fa3ila blir la3iba

Vi har sett att det arabiska ordet för leka, spela skrivs ﻟَﻌِﺐَ och uttalas la3iba. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ila där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ila och ordets rotbokstäver är l, 3 och b, blir ordet la3iba.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som leka, spela

Böjningsformer av leka, spela

dåtid
nutid
han
la3iba
ﻟَﻌِﺐَ
han - dåtid
yal3abu
ﻳَﻠﻌَﺐُ
han - nutid
hon
la3ibat
ﻟَﻌِﺒَﺖ
hon - dåtid
tal3abu
ﺗَﻠﻌَﺐُ
hon - nutid
jag
la3ibtu
ﻟَﻌِﺒﺖُ
jag - dåtid
'al3abu
ﺃَﻟﻌَﺐُ
jag - nutid