Arabiska för ajam , perser

3ajam
ﻋَﺠَﻢ
ajam , perser – maskulinum plural

Det arabiska ordet för ajam , perser uttalas 3ajam och skrivs ﻋَﺠَﻢ.

Om ljudfilerna
Kategori: musik
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ajam , perser består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, jim som skrivs och uttalas j och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ajam , perser

Alla bokstäver i ajam , perser

ﻋَﺠَﻢ
ﻋـ
ـﺠـ
ـﻢ
 
ﻋـ
ـﺠـ
ـﻢ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
ayn
3
jim
j
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för ajam , perser består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋَﺠَﻢ och uttalas 3ajam.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för ajam , perser

fa3al blir 3ajam

Vi har sett att det arabiska ordet för ajam , perser skrivs ﻋَﺠَﻢ och uttalas 3ajam. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3al och ordets rotbokstäver är 3, j och m, blir ordet 3ajam.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som ajam , perser