Arabiska för cyklist

darraaj
ﺩَﺭَّﺍﺝ
cyklist – maskulinum singular

Det arabiska ordet för cyklist uttalas darraaj och skrivs ﺩَﺭَّﺍﺝ.

Ordklass: substantiv. Mönster: yrken

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet cyklist består av de arabiska bokstäverna dal som skrivs och uttalas d, ra som skrivs och uttalas r och jim som skrivs och uttalas j. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med cyklist

Alla bokstäver i cyklist

ﺩَﺭَّﺍﺝ
 
 
ـﺪ
ـﺮ
ـﺎ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
 
dal
d
ra
r
alef
jim
j
 
 
Det arabiska ordet för cyklist består av: Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven jim som skrivs ﺝ och uttalas j och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺩَﺭَّﺍﺝ och uttalas darraaj.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för cyklist

fa33aal blir darraaj

Vi har sett att det arabiska ordet för cyklist skrivs ﺩَﺭَّﺍﺝ och uttalas darraaj. Ordet följer mönstret yrken. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33aal och ordets rotbokstäver är d, r och j, blir ordet darraaj.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som cyklist