Arabiska för gå framåt stegvis

tadarraja
ﺗَﺪَﺭَّﺝَ
gå framåt stegvis – dåtid han
yatadarraju
ﻳَﺘَﺪَﺭَّﺝُ
gå framåt stegvis – nutid han

Det arabiska verbet för att gå framåt stegvis skrivs ﺗَﺪَﺭَّﺝَ och uttalas tadarraja i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﺪَﺭَّﺝُ och uttalas yatadarraju. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet gå framåt stegvis består av de arabiska bokstäverna dal som skrivs och uttalas d, ra som skrivs och uttalas r och jim som skrivs och uttalas j. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med gå framåt stegvis

Alla bokstäver i gå framåt stegvis

ﺗَﺪَﺭَّﺝَ
ﺗـ
ـﺪ
 
ﺗـ
ـﺪ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺪ
ـﺮ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
 
ta
t
dal
d
ra
r
jim
j
 
 
Det arabiska ordet för gå framåt stegvis består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﺪَﺭَّﺝَ och uttalas tadarraja.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för gå framåt stegvis

tafa33ala blir tadarraja

Vi har sett att det arabiska ordet för gå framåt stegvis skrivs ﺗَﺪَﺭَّﺝَ och uttalas tadarraja. Ordet följer mönstret verb form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ala och ordets rotbokstäver är d, r och j, blir ordet tadarraja.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som gå framåt stegvis

Böjningsformer av gå framåt stegvis

dåtid
nutid
han
tadarraja
ﺗَﺪَﺭَّﺝَ
han - dåtid
yatadarraju
ﻳَﺘَﺪَﺭَّﺝُ
han - nutid
hon
tadarrajat
ﺗَﺪَﺭَّﺟَﺖ
hon - dåtid
tatadarraju
ﺗَﺘَﺪَﺭَّﺝُ
hon - nutid
jag
tadarrajtu
ﺗَﺪَﺭَّﺟﺖُ
jag - dåtid
'atadarraju
ﺃَﺗَﺪَﺭَّﺝُ
jag - nutid