Arabiska för imitera

qallada
ﻗَﻠَّﺪَ
imitera – dåtid han
yuqallidu
ﻳُﻘَﻠِّﺪُ
imitera – nutid han

Det arabiska verbet för att imitera skrivs ﻗَﻠَّﺪَ och uttalas qallada i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻘَﻠِّﺪُ och uttalas yuqallidu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet imitera

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet imitera består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, lam som skrivs och uttalas l och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med imitera

Alla bokstäver i imitera

ﻗَﻠَّﺪَ
ﻗـ
ـﻠـ
ـﺪ
 
ﻗـ
ـﻠـ
ـﺪ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺪ
 
qaf
q
lam
l
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för imitera består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻗَﻠَّﺪَ och uttalas qallada.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för imitera

fa33ala blir qallada

Vi har sett att det arabiska ordet för imitera skrivs ﻗَﻠَّﺪَ och uttalas qallada. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är q, l och d, blir ordet qallada.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som imitera

Böjningsformer av imitera

dåtid
nutid
han
qallada
ﻗَﻠَّﺪَ
han - dåtid
yuqallidu
ﻳُﻘَﻠِّﺪُ
han - nutid
hon
qalladat
ﻗَﻠَّﺪَﺕ
hon - dåtid
tuqallidu
ﺗُﻘَﻠِّﺪُ
hon - nutid
jag
qalladtu
ﻗَﻠَّﺪﺕُ
jag - dåtid
'uqallidu
ﺃُﻗَﻠِّﺪُ
jag - nutid