Arabiska för konventionell, traditionell

taqliidiyy
ﺗَﻘﻠِﻴﺪِﻱّ
konventionell, traditionell – maskulinum singular

Det arabiska ordet för konventionell, traditionell uttalas taqliidiyy och skrivs ﺗَﻘﻠِﻴﺪِﻱّ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet konventionell, traditionell består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs ﻕ och uttalas q, lam som skrivs ﻝ och uttalas l och dal som skrivs ﺩ och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med konventionell, traditionell

Alla bokstäver i konventionell, traditionell

ﺗَﻘﻠِﻴﺪِﻱّ
ﺗـ
ـﻘـ
ـﻠـ
ـﻴـ
ـﺪ
 
ﺗـ
ـﻘـ
ـﻠـ
ـﻴـ
ـﺪ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺪ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
ta
t
qaf
q
lam
l
ya
y
dal
d
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för konventionell, traditionell består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ och uttalas y. Ordet skrivs därför ﺗَﻘﻠِﻴﺪِﻱّ och uttalas taqliidiyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för konventionell, traditionell

taf3iil blir taqliidiyy

Vi har sett att det arabiska ordet för konventionell, traditionell skrivs ﺗَﻘﻠِﻴﺪِﻱّ och uttalas taqliidiyy. Ordet följer mönstret verbalnomen form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen taf3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är taf3iil och ordets rotbokstäver är q, l och d, blir ordet taqliidiyy.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som konventionell, traditionell