Arabiska för under, utan

duuna
ﺩُﻭﻥَ
under, utan – maskulinum singular

Det arabiska ordet för under, utan uttalas duuna och skrivs ﺩُﻭﻥَ.

Ordklass: adverb.

Så används ordet under, utan

Alla bokstäver i under, utan

ﺩُﻭﻥَ
 
 
ـﺪ
ـﻮ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
dal
d
waw
w
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för under, utan består av: Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w. Bokstaven nun som skrivs ﻥ och uttalas n. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺩُﻭﻥَ och uttalas duuna.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver