Arabiska för imitation, tradition

taqliid
ﺗَﻘﻠِﻴﺪ
imitation, tradition – maskulinum singular

Det arabiska ordet för imitation, tradition uttalas taqliid och skrivs ﺗَﻘﻠِﻴﺪ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet imitation, tradition består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, lam som skrivs och uttalas l och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med imitation, tradition

Alla bokstäver i imitation, tradition

ﺗَﻘﻠِﻴﺪ
ﺗـ
ـﻘـ
ـﻠـ
ـﻴـ
ـﺪ
 
ﺗـ
ـﻘـ
ـﻠـ
ـﻴـ
ـﺪ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺪ
 
ta
t
qaf
q
lam
l
ya
y
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för imitation, tradition består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﻘﻠِﻴﺪ och uttalas taqliid.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för imitation, tradition

taf3iil blir taqliid

Vi har sett att det arabiska ordet för imitation, tradition skrivs ﺗَﻘﻠِﻴﺪ och uttalas taqliid. Ordet följer mönstret verbalnomen form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen taf3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är taf3iil och ordets rotbokstäver är q, l och d, blir ordet taqliid.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som imitation, tradition