Arabiska för halsband

qilaada
ﻗِﻠَﺎﺩَﺓ
halsband – femininum singular

Det arabiska ordet för halsband uttalas qilaada och skrivs ﻗِﻠَﺎﺩَﺓ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns halsband i:

qalaa'id
ﻗَﻠَﺎﺋِﺪ
halsband – femininum plural
Kategori: smycken
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet halsband består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs ﻕ och uttalas q, lam som skrivs ﻝ och uttalas l och dal som skrivs ﺩ och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med halsband

Alla bokstäver i halsband

ﻗِﻠَﺎﺩَﺓ
ﻗـ
ـﻠـ
ـﺎ
 
ﻗـ
ـﻠـ
ـﺎ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺎ
ـﺪ
ـﺔ
 
qaf
q
lam
l
alef
dal
d
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för halsband består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﻗِﻠَﺎﺩَﺓ och uttalas qilaada.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för halsband

fi3aala blir qilaada

Vi har sett att det arabiska ordet för halsband skrivs ﻗِﻠَﺎﺩَﺓ och uttalas qilaada. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3aala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3aala och ordets rotbokstäver är q, l och d, blir ordet qilaada.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som halsband