Arabiska för roman

riwaaya
ﺭِﻭَﺍﻳَﺔ
roman – femininum singular

Det arabiska ordet för roman uttalas riwaaya och skrivs ﺭِﻭَﺍﻳَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns roman i:

riwaayaat
ﺭِﻭَﺍﻳَﺎﺕ
roman – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet roman

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet roman består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, waw som skrivs och uttalas w och ya som skrivs och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med roman

Alla bokstäver i roman

ﺭِﻭَﺍﻳَﺔ
ﻳـ
ـﺔ
 
ﻳـ
ـﺔ
 
ـﺮ
ـﻮ
ـﺎ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺔ
 
ra
r
waw
w
alef
ya
y
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för roman består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺭِﻭَﺍﻳَﺔ och uttalas riwaaya.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för roman

fi3aala blir riwaaya

Vi har sett att det arabiska ordet för roman skrivs ﺭِﻭَﺍﻳَﺔ och uttalas riwaaya. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3aala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3aala och ordets rotbokstäver är r, w och y, blir ordet riwaaya.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som roman