Arabiska för glänsande

laami3
ﻟَﺎﻣِﻊ
glänsande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för glänsande uttalas laami3 och skrivs ﻟَﺎﻣِﻊ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns glänsande i:

laami3a
ﻟَﺎﻣِﻌَﺔ
glänsande – femininum singular
liwaami3
ﻟِﻮَﺍﻣِﻊ
glänsande – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet glänsande

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet glänsande består av de arabiska bokstäverna lam som skrivs och uttalas l, mim som skrivs och uttalas m och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med glänsande

Alla bokstäver i glänsande

ﻟَﺎﻣِﻊ
ﻟـ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻊ
 
ﻟـ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻊ
 
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
lam
l
alef
mim
m
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för glänsande består av: Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻟَﺎﻣِﻊ och uttalas laami3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för glänsande

faa3il blir laami3

Vi har sett att det arabiska ordet för glänsande skrivs ﻟَﺎﻣِﻊ och uttalas laami3. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är l, m och 3, blir ordet laami3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som glänsande