Arabiska för polera

lamma3a
ﻟَﻤَّﻊَ
polera – dåtid han
yulammi3u
ﻳُﻠَﻤِّﻊُ
polera – nutid han

Det arabiska verbet för att polera skrivs ﻟَﻤَّﻊَ och uttalas lamma3a i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻠَﻤِّﻊُ och uttalas yulammi3u. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet polera består av de arabiska bokstäverna lam som skrivs och uttalas l, mim som skrivs och uttalas m och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med polera

Alla bokstäver i polera

ﻟَﻤَّﻊَ
ﻟـ
ـﻤـ
ـﻊ
 
ﻟـ
ـﻤـ
ـﻊ
 
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
lam
l
mim
m
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för polera består av: Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻟَﻤَّﻊَ och uttalas lamma3a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för polera

fa33ala blir lamma3a

Vi har sett att det arabiska ordet för polera skrivs ﻟَﻤَّﻊَ och uttalas lamma3a. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är l, m och 3, blir ordet lamma3a.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som polera

Böjningsformer av polera

dåtid
nutid
han
lamma3a
ﻟَﻤَّﻊَ
han - dåtid
yulammi3u
ﻳُﻠَﻤِّﻊُ
han - nutid
hon
lamma3at
ﻟَﻤَّﻌَﺖ
hon - dåtid
tulammi3u
ﺗُﻠَﻤِّﻊُ
hon - nutid
jag
lamma3tu
ﻟَﻤَّﻌﺖُ
jag - dåtid
'ulammi3u
ﺃُﻟَﻤِّﻊُ
jag - nutid