Arabiska för glänsande

lammaa3
ﻟَﻤَّﺎﻉ
glänsande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för glänsande uttalas lammaa3 och skrivs ﻟَﻤَّﺎﻉ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: yrken

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet glänsande består av de arabiska bokstäverna lam som skrivs och uttalas l, mim som skrivs och uttalas m och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med glänsande

Alla bokstäver i glänsande

ﻟَﻤَّﺎﻉ
ﻟـ
ـﻤـ
ـﺎ
 
ﻟـ
ـﻤـ
ـﺎ
 
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺎ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
lam
l
mim
m
alef
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för glänsande består av: Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻟَﻤَّﺎﻉ och uttalas lammaa3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för glänsande

fa33aal blir lammaa3

Vi har sett att det arabiska ordet för glänsande skrivs ﻟَﻤَّﺎﻉ och uttalas lammaa3. Ordet följer mönstret yrken. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33aal och ordets rotbokstäver är l, m och 3, blir ordet lammaa3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som glänsande