Arabiska för glans

laami3a
ﻟَﺎﻣِﻌَﺔ
glans – femininum singular

Det arabiska ordet för glans uttalas laami3a och skrivs ﻟَﺎﻣِﻌَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns glans i:

liwaami3
ﻟِﻮَﺍﻣِﻊ
glans – femininum plural
Ordklass: substantiv.

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet glans består av de arabiska bokstäverna lam som skrivs och uttalas l, mim som skrivs och uttalas m och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med glans

Alla bokstäver i glans

ﻟَﺎﻣِﻌَﺔ
ﻟـ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻌـ
ـﺔ
 
ﻟـ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻌـ
ـﺔ
 
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺔ
 
lam
l
alef
mim
m
ayn
3
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för glans består av: Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻟَﺎﻣِﻌَﺔ och uttalas laami3a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver