Arabiska för glittra, glänsa

lama3a
ﻟَﻤَﻊَ
glittra, glänsa – dåtid han
yalma3u
ﻳَﻠﻤَﻊُ
glittra, glänsa – nutid han

Det arabiska verbet för att glittra, glänsa skrivs ﻟَﻤَﻊَ och uttalas lama3a i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻠﻤَﻊُ och uttalas yalma3u. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet glittra, glänsa

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet glittra, glänsa består av de arabiska bokstäverna lam som skrivs och uttalas l, mim som skrivs och uttalas m och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med glittra, glänsa

Alla bokstäver i glittra, glänsa

ﻟَﻤَﻊَ
ﻟـ
ـﻤـ
ـﻊ
 
ﻟـ
ـﻤـ
ـﻊ
 
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
lam
l
mim
m
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för glittra, glänsa består av: Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻟَﻤَﻊَ och uttalas lama3a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för glittra, glänsa

fa3ala blir lama3a

Vi har sett att det arabiska ordet för glittra, glänsa skrivs ﻟَﻤَﻊَ och uttalas lama3a. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är l, m och 3, blir ordet lama3a.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som glittra, glänsa

Böjningsformer av glittra, glänsa

dåtid
nutid
han
lama3a
ﻟَﻤَﻊَ
han - dåtid
yalma3u
ﻳَﻠﻤَﻊُ
han - nutid
hon
lama3at
ﻟَﻤَﻌَﺖ
hon - dåtid
talma3u
ﺗَﻠﻤَﻊُ
hon - nutid
jag
lama3tu
ﻟَﻤَﻌﺖُ
jag - dåtid
'alma3u
ﺃَﻟﻤَﻊُ
jag - nutid