Arabiska för rostad

muHammar
ﻣُﺤَﻤَّﺮ
rostad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för rostad uttalas muHammar och skrivs ﻣُﺤَﻤَّﺮ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns rostad i:

muHammara
ﻣُﺤَﻤَّﺮَﺓ
rostad – femininum singular
muHammaraat
ﻣُﺤَﻤَّﺮَﺍﺕ
rostad – femininum plural
muHammaruuna
ﻣُﺤَﻤَّﺮُﻭﻥَ
rostad – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet rostad består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, mim som skrivs och uttalas m och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med rostad

Alla bokstäver i rostad

ﻣُﺤَﻤَّﺮ
ﻣـ
ـﺤـ
ـﻤـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﺤـ
ـﻤـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺮ
 
mim
m
Ha
H
mim
m
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för rostad består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺤَﻤَّﺮ och uttalas muHammar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för rostad

mufa33al blir muHammar

Vi har sett att det arabiska ordet för rostad skrivs ﻣُﺤَﻤَّﺮ och uttalas muHammar. Ordet följer mönstret passivt particip form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufa33al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufa33al och ordets rotbokstäver är H, m och r, blir ordet muHammar.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som rostad