Arabiska för bli röd, rodna

iHmarra
ﺍِﺣﻤَﺮَّ
bli röd, rodna – dåtid han
yaHmarru
ﻳَﺤﻤَﺮُّ
bli röd, rodna – nutid han

Det arabiska verbet för att bli röd, rodna skrivs ﺍِﺣﻤَﺮَّ och uttalas iHmarra i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺤﻤَﺮُّ och uttalas yaHmarru. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet bli röd, rodna

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bli röd, rodna består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, mim som skrivs och uttalas m och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bli röd, rodna

Alla bokstäver i bli röd, rodna

ﺍِﺣﻤَﺮَّ
ﺣـ
ـﻤـ
ـﺮ
 
ﺣـ
ـﻤـ
ـﺮ
 
ـﺎ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺮ
 
alef
Ha
H
mim
m
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för bli röd, rodna består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﺣﻤَﺮَّ och uttalas iHmarra.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för bli röd, rodna

if3alla blir iHmarra

Vi har sett att det arabiska ordet för bli röd, rodna skrivs ﺍِﺣﻤَﺮَّ och uttalas iHmarra. Ordet följer mönstret verb form 9. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen if3alla där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är if3alla och ordets rotbokstäver är H, m och r, blir ordet iHmarra.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som bli röd, rodna

Böjningsformer av bli röd, rodna

dåtid
nutid
han
iHmarra
ﺍِﺣﻤَﺮَّ
han - dåtid
yaHmarru
ﻳَﺤﻤَﺮُّ
han - nutid
hon
iHmarrat
ﺍِﺣﻤَﺮَّﺕ
hon - dåtid
taHmarru
ﺗَﺤﻤَﺮُّ
hon - nutid
jag
iHmarrtu
ﺍِﺣﻤَﺮّﺕُ
jag - dåtid
'aHmarru
ﺃَﺣﻤَﺮُّ
jag - nutid