Arabiska för rosta, rödfärga

Hammara
ﺣَﻤَّﺮَ
rosta, rödfärga – dåtid han
yuHammiru
ﻳُﺤَﻤِّﺮُ
rosta, rödfärga – nutid han

Det arabiska verbet för att rosta, rödfärga skrivs ﺣَﻤَّﺮَ och uttalas Hammara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺤَﻤِّﺮُ och uttalas yuHammiru. Se fler böjningar

Kategori: färger
Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet rosta, rödfärga består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs ﺡ och uttalas H, mim som skrivs ﻡ och uttalas m och ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med rosta, rödfärga

Alla bokstäver i rosta, rödfärga

ﺣَﻤَّﺮَ
ﺣـ
ـﻤـ
ـﺮ
 
ﺣـ
ـﻤـ
ـﺮ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺮ
 
Ha
H
mim
m
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för rosta, rödfärga består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺣَﻤَّﺮَ och uttalas Hammara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för rosta, rödfärga

fa33ala blir Hammara

Vi har sett att det arabiska ordet för rosta, rödfärga skrivs ﺣَﻤَّﺮَ och uttalas Hammara. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är H, m och r, blir ordet Hammara.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som rosta, rödfärga

Böjningsformer av rosta, rödfärga

dåtid
nutid
han
Hammara
ﺣَﻤَّﺮَ
han - dåtid
yuHammiru
ﻳُﺤَﻤِّﺮُ
han - nutid
hon
Hammarat
ﺣَﻤَّﺮَﺕ
hon - dåtid
tuHammiru
ﺗُﺤَﻤِّﺮُ
hon - nutid
jag
Hammartu
ﺣَﻤَّﺮﺕُ
jag - dåtid
'uHammiru
ﺃُﺣَﻤِّﺮُ
jag - nutid