Arabiska för pil

sahm
ﺳَﻬﻢ
pil – maskulinum singular

Det arabiska ordet för pil uttalas sahm och skrivs ﺳَﻬﻢ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns pil i:

sihaam
ﺳِﻬَﺎﻡ
pil – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet pil

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet pil består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, ha som skrivs och uttalas h och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med pil

Alla bokstäver i pil

ﺳَﻬﻢ
ﺳـ
ـﻬـ
ـﻢ
 
ﺳـ
ـﻬـ
ـﻢ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
sin
s
ha
h
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för pil består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺳَﻬﻢ och uttalas sahm.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för pil

fa3l blir sahm

Vi har sett att det arabiska ordet för pil skrivs ﺳَﻬﻢ och uttalas sahm. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är s, h och m, blir ordet sahm.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som pil