Arabiska för vissling

Safiir
ﺻَﻔِﻴﺮ
vissling – maskulinum singular

Det arabiska ordet för vissling uttalas Safiir och skrivs ﺻَﻔِﻴﺮ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet vissling

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vissling består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, fa som skrivs och uttalas f och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vissling

Alla bokstäver i vissling

ﺻَﻔِﻴﺮ
ﺻـ
ـﻔـ
ـﻴـ
ـﺮ
 
ﺻـ
ـﻔـ
ـﻴـ
ـﺮ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺮ
 
Sad
S
fa
f
ya
y
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för vissling består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺻَﻔِﻴﺮ och uttalas Safiir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för vissling

fa3iil blir Safiir

Vi har sett att det arabiska ordet för vissling skrivs ﺻَﻔِﻴﺮ och uttalas Safiir. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iil och ordets rotbokstäver är S, f och r, blir ordet Safiir.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som vissling