Arabiska för färga gul

Saffara
ﺻَﻔَّﺮَ
färga gul – dåtid han
yuSaffiru
ﻳُﺼَﻔِّﺮُ
färga gul – nutid han

Det arabiska verbet för att färga gul skrivs ﺻَﻔَّﺮَ och uttalas Saffara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺼَﻔِّﺮُ och uttalas yuSaffiru. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet färga gul består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, fa som skrivs och uttalas f och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med färga gul

Alla bokstäver i färga gul

ﺻَﻔَّﺮَ
ﺻـ
ـﻔـ
ـﺮ
 
ﺻـ
ـﻔـ
ـﺮ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺮ
 
Sad
S
fa
f
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för färga gul består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺻَﻔَّﺮَ och uttalas Saffara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för färga gul

fa33ala blir Saffara

Vi har sett att det arabiska ordet för färga gul skrivs ﺻَﻔَّﺮَ och uttalas Saffara. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är S, f och r, blir ordet Saffara.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som färga gul

Böjningsformer av färga gul

dåtid
nutid
han
Saffara
ﺻَﻔَّﺮَ
han - dåtid
yuSaffiru
ﻳُﺼَﻔِّﺮُ
han - nutid
hon
Saffarat
ﺻَﻔَّﺮَﺕ
hon - dåtid
tuSaffiru
ﺗُﺼَﻔِّﺮُ
hon - nutid
jag
Saffartu
ﺻَﻔَّﺮﺕُ
jag - dåtid
'uSaffiru
ﺃُﺻَﻔِّﺮُ
jag - nutid