Arabiska för vara tomhänt

'aSfara
ﺃَﺻﻔَﺮَ
vara tomhänt – dåtid han
yuSfiru
ﻳُﺼﻔِﺮُ
vara tomhänt – nutid han

Det arabiska verbet för att vara tomhänt skrivs ﺃَﺻﻔَﺮَ och uttalas 'aSfara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺼﻔِﺮُ och uttalas yuSfiru. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vara tomhänt består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs ﺹ och uttalas S, fa som skrivs ﻑ och uttalas f och ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vara tomhänt

Alla bokstäver i vara tomhänt

ﺃَﺻﻔَﺮَ
ﺻـ
ـﻔـ
ـﺮ
 
ﺻـ
ـﻔـ
ـﺮ
 
ـﺄ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺮ
 
alif hamza
'
Sad
S
fa
f
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för vara tomhänt består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺃَﺻﻔَﺮَ och uttalas 'aSfara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för vara tomhänt

'af3ala blir 'aSfara

Vi har sett att det arabiska ordet för vara tomhänt skrivs ﺃَﺻﻔَﺮَ och uttalas 'aSfara. Ordet följer mönstret verb form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen 'af3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är 'af3ala och ordets rotbokstäver är S, f och r, blir ordet 'aSfara.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som vara tomhänt

Böjningsformer av vara tomhänt

dåtid
nutid
han
'aSfara
ﺃَﺻﻔَﺮَ
han - dåtid
yuSfiru
ﻳُﺼﻔِﺮُ
han - nutid
hon
'aSfarat
ﺃَﺻﻔَﺮَﺕ
hon - dåtid
tuSfiru
ﺗُﺼﻔِﺮُ
hon - nutid
jag
'aSfartu
ﺃَﺻﻔَﺮﺕُ
jag - dåtid
'uSfiru
ﺃُﺻﻔِﺮُ
jag - nutid