Tyvärr

Ordet kan inte hittas. Titta gärna på våra befintliga ord

Sifr
ﺻِﻔﺮ
0 – singular

Det arabiska ordet för 0 uttalas Sifr och skrivs ﺻِﻔﺮ.

Om ljudfilerna
Ordklass: räkneord. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet 0 består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs ﺹ och uttalas S, fa som skrivs ﻑ och uttalas f och ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med 0

Alla bokstäver i 0

ﺻِﻔﺮ
ﺻـ
ـﻔـ
ـﺮ
 
ﺻـ
ـﻔـ
ـﺮ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺮ
 
Sad
S
fa
f
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för 0 består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺻِﻔﺮ och uttalas Sifr.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver
verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3l och ordets rotbokstäver är S, f och r, blir ordet Sifr.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som 0

last, vikt
thiql
ﺛِﻘﻞ
mildhet, tålmodighet
Hilm
ﺣِﻠﻢ
påse
kiis
ﻛِﻴﺲ
Visa fler ord med mönstret verbalnomen form 1