Arabiska för blekna, bli gul, gulna

iSfarra
ﺍِﺻﻔَﺮَّ
blekna, bli gul, gulna – dåtid han
yaSfarru
ﻳَﺼﻔَﺮُّ
blekna, bli gul, gulna – nutid han

Det arabiska verbet för att blekna, bli gul, gulna skrivs ﺍِﺻﻔَﺮَّ och uttalas iSfarra i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺼﻔَﺮُّ och uttalas yaSfarru. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet blekna, bli gul, gulna består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, fa som skrivs och uttalas f och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med blekna, bli gul, gulna

Alla bokstäver i blekna, bli gul, gulna

ﺍِﺻﻔَﺮَّ
ﺻـ
ـﻔـ
ـﺮ
 
ﺻـ
ـﻔـ
ـﺮ
 
ـﺎ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺮ
 
alef
Sad
S
fa
f
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för blekna, bli gul, gulna består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﺻﻔَﺮَّ och uttalas iSfarra.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för blekna, bli gul, gulna

if3alla blir iSfarra

Vi har sett att det arabiska ordet för blekna, bli gul, gulna skrivs ﺍِﺻﻔَﺮَّ och uttalas iSfarra. Ordet följer mönstret verb form 9. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen if3alla där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är if3alla och ordets rotbokstäver är S, f och r, blir ordet iSfarra.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som blekna, bli gul, gulna

Böjningsformer av blekna, bli gul, gulna

dåtid
nutid
han
iSfarra
ﺍِﺻﻔَﺮَّ
han - dåtid
yaSfarru
ﻳَﺼﻔَﺮُّ
han - nutid
hon
iSfarrat
ﺍِﺻﻔَﺮَّﺕ
hon - dåtid
taSfarru
ﺗَﺼﻔَﺮُّ
hon - nutid
jag
iSfarrtu
ﺍِﺻﻔَﺮّﺕُ
jag - dåtid
'aSfarru
ﺃَﺻﻔَﺮُّ
jag - nutid