Arabiska för vissla

Safara
ﺻَﻔَﺮَ
vissla – dåtid han
yaSfiru
ﻳَﺼﻔِﺮُ
vissla – nutid han

Det arabiska verbet för att vissla skrivs ﺻَﻔَﺮَ och uttalas Safara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺼﻔِﺮُ och uttalas yaSfiru. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vissla består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, fa som skrivs och uttalas f och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vissla

Alla bokstäver i vissla

ﺻَﻔَﺮَ
ﺻـ
ـﻔـ
ـﺮ
 
ﺻـ
ـﻔـ
ـﺮ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺮ
 
Sad
S
fa
f
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för vissla består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺻَﻔَﺮَ och uttalas Safara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för vissla

fa3ala blir Safara

Vi har sett att det arabiska ordet för vissla skrivs ﺻَﻔَﺮَ och uttalas Safara. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är S, f och r, blir ordet Safara.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som vissla

Böjningsformer av vissla

dåtid
nutid
han
Safara
ﺻَﻔَﺮَ
han - dåtid
yaSfiru
ﻳَﺼﻔِﺮُ
han - nutid
hon
Safarat
ﺻَﻔَﺮَﺕ
hon - dåtid
taSfiru
ﺗَﺼﻔِﺮُ
hon - nutid
jag
Safartu
ﺻَﻔَﺮﺕُ
jag - dåtid
'aSfiru
ﺃَﺻﻔِﺮُ
jag - nutid