Arabiska för gul

'aSfar
ﺃَﺻﻔَﺮ
gul – maskulinum singular

Det arabiska ordet för gul uttalas 'aSfar och skrivs ﺃَﺻﻔَﺮ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns gul i:

Safraa'
ﺻَﻔﺮَﺍﺀ
gul – femininum singular
Safraawaat
ﺻَﻔﺮَﺍﻭَﺍﺕ
gul – femininum plural
Sufr
ﺻُﻔﺮ
gul – maskulinum plural
Kategori: färger
Ordklass: adjektiv. Mönster: färger

Så används ordet gul

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet gul består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, fa som skrivs och uttalas f och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med gul

Alla bokstäver i gul

ﺃَﺻﻔَﺮ
ﺻـ
ـﻔـ
ـﺮ
 
ﺻـ
ـﻔـ
ـﺮ
 
ـﺄ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺮ
 
alif hamza
'
Sad
S
fa
f
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för gul består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺃَﺻﻔَﺮ och uttalas 'aSfar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för gul

'af3al blir 'aSfar

Vi har sett att det arabiska ordet för gul skrivs ﺃَﺻﻔَﺮ och uttalas 'aSfar. Ordet följer mönstret färger. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen 'af3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är 'af3al och ordets rotbokstäver är S, f och r, blir ordet 'aSfar.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som gul