Arabiska för blekhet, gulhet

Sufra
ﺻُﻔﺮَﺓ
blekhet, gulhet – femininum singular

Det arabiska ordet för blekhet, gulhet uttalas Sufra och skrivs ﺻُﻔﺮَﺓ.

Kategori: färger
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet blekhet, gulhet består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, fa som skrivs och uttalas f och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med blekhet, gulhet

Alla bokstäver i blekhet, gulhet

ﺻُﻔﺮَﺓ
ﺻـ
ـﻔـ
ـﺮ
 
ﺻـ
ـﻔـ
ـﺮ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺮ
ـﺔ
 
Sad
S
fa
f
ra
r
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för blekhet, gulhet består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﺻُﻔﺮَﺓ och uttalas Sufra.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för blekhet, gulhet

fu3la blir Sufra

Vi har sett att det arabiska ordet för blekhet, gulhet skrivs ﺻُﻔﺮَﺓ och uttalas Sufra. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3la och ordets rotbokstäver är S, f och r, blir ordet Sufra.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som blekhet, gulhet