Arabiska för område

misaaHa
ﻣِﺴَﺎﺣَﺔ
område – femininum singular

Det arabiska ordet för område uttalas misaaHa och skrivs ﻣِﺴَﺎﺣَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns område i:

misaaHaat
ﻣِﺴَﺎﺣَﺎﺕ
område – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet område består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs ﻡ och uttalas m, sin som skrivs ﺱ och uttalas s och Ha som skrivs ﺡ och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med område

Alla bokstäver i område

ﻣِﺴَﺎﺣَﺔ
ﻣـ
ـﺴـ
ـﺎ
ﺣـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﺴـ
ـﺎ
ﺣـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺎ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺔ
 
mim
m
sin
s
alef
Ha
H
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för område består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻣِﺴَﺎﺣَﺔ och uttalas misaaHa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för område

fi3aala blir misaaHa

Vi har sett att det arabiska ordet för område skrivs ﻣِﺴَﺎﺣَﺔ och uttalas misaaHa. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3aala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3aala och ordets rotbokstäver är m, s och H, blir ordet misaaHa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som område