Arabiska för resande

musaafir
ﻣُﺴَﺎﻓِﺮ
resande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för resande uttalas musaafir och skrivs ﻣُﺴَﺎﻓِﺮ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns resande i:

musaafira
ﻣُﺴَﺎﻓِﺮَﺓ
resande – femininum singular
musaafiraat
ﻣُﺴَﺎﻓِﺮَﺍﺕ
resande – femininum plural
musaafiruuna
ﻣُﺴَﺎﻓِﺮُﻭﻥَ
resande – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet resande

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet resande består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, fa som skrivs och uttalas f och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med resande

Alla bokstäver i resande

ﻣُﺴَﺎﻓِﺮ
ﻣـ
ـﺴـ
ـﺎ
ﻓـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﺴـ
ـﺎ
ﻓـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺎ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺮ
 
mim
m
sin
s
alef
fa
f
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för resande består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺴَﺎﻓِﺮ och uttalas musaafir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för resande

mufaa3il blir musaafir

Vi har sett att det arabiska ordet för resande skrivs ﻣُﺴَﺎﻓِﺮ och uttalas musaafir. Ordet följer mönstret aktivt particip form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufaa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufaa3il och ordets rotbokstäver är s, f och r, blir ordet musaafir.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som resande