Arabiska för öka, överträffa

tazaayada
ﺗَﺰَﺍﻳَﺪَ
öka, överträffa – dåtid han
yatazaayadu
ﻳَﺘَﺰَﺍﻳَﺪُ
öka, överträffa – nutid han

Det arabiska verbet för att öka, överträffa skrivs ﺗَﺰَﺍﻳَﺪَ och uttalas tazaayada i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﺰَﺍﻳَﺪُ och uttalas yatazaayadu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet öka, överträffa består av de arabiska bokstäverna zayn som skrivs och uttalas z, ya som skrivs och uttalas y och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med öka, överträffa

Alla bokstäver i öka, överträffa

ﺗَﺰَﺍﻳَﺪَ
ﺗـ
ـﺰ
ﻳـ
ـﺪ
 
ﺗـ
ـﺰ
ﻳـ
ـﺪ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺰ
ـﺎ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺪ
 
ta
t
zayn
z
alef
ya
y
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för öka, överträffa består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﺰَﺍﻳَﺪَ och uttalas tazaayada.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för öka, överträffa

tafaa3ala blir tazaayada

Vi har sett att det arabiska ordet för öka, överträffa skrivs ﺗَﺰَﺍﻳَﺪَ och uttalas tazaayada. Ordet följer mönstret verb form 6. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafaa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafaa3ala och ordets rotbokstäver är z, y och d, blir ordet tazaayada.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som öka, överträffa

Böjningsformer av öka, överträffa

dåtid
nutid
han
tazaayada
ﺗَﺰَﺍﻳَﺪَ
han - dåtid
yatazaayadu
ﻳَﺘَﺰَﺍﻳَﺪُ
han - nutid
hon
tazaayadat
ﺗَﺰَﺍﻳَﺪَﺕ
hon - dåtid
tatazaayadu
ﺗَﺘَﺰَﺍﻳَﺪُ
hon - nutid
jag
tazaayadtu
ﺗَﺰَﺍﻳَﺪﺕُ
jag - dåtid
'atazaayadu
ﺃَﺗَﺰَﺍﻳَﺪُ
jag - nutid