Arabiska för extra, plus

zaa'id
ﺯَﺍﺋِﺪ
extra, plus – maskulinum singular

Det arabiska ordet för extra, plus uttalas zaa'id och skrivs ﺯَﺍﺋِﺪ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet extra, plus

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet extra, plus består av de arabiska bokstäverna zayn som skrivs och uttalas z, ya som skrivs och uttalas y och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med extra, plus

Alla bokstäver i extra, plus

ﺯَﺍﺋِﺪ
ﺋـ
ـﺪ
 
ﺋـ
ـﺪ
 
ـﺰ
ـﺎ
ﺋـ
ـﺌـ
ـﺊ
ـﺪ
 
zayn
z
alef
'
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för extra, plus består av: Bokstaven zayn som skrivs ﺯ och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven som skrivs ﺉ (här som ﺋـ ) och uttalas '. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺯَﺍﺋِﺪ och uttalas zaa'id.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver