Arabiska för utökad

maziid
ﻣَﺰِﻳﺪ
utökad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för utökad uttalas maziid och skrivs ﻣَﺰِﻳﺪ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv.
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet utökad består av de arabiska bokstäverna zayn som skrivs ﺯ och uttalas z, ya som skrivs ﻱ och uttalas y och dal som skrivs ﺩ och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med utökad

Alla bokstäver i utökad

ﻣَﺰِﻳﺪ
ﻣـ
ـﺰ
ﻳـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﺰ
ﻳـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺰ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺪ
 
mim
m
zayn
z
ya
y
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för utökad består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d. Ordet skrivs därför ﻣَﺰِﻳﺪ och uttalas maziid.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver