Arabiska för böja, luta

Saghaa
ﺻَﻐَﺎ
böja, luta – dåtid han
yaSghuu
ﻳَﺼﻐُﻮ
böja, luta – nutid han

Det arabiska verbet för att böja, luta skrivs ﺻَﻐَﺎ och uttalas Saghaa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺼﻐُﻮ och uttalas yaSghuu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet böja, luta består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs ﺹ och uttalas S, ghayn som skrivs ﻍ och uttalas gh och waw som skrivs ﻭ och uttalas w. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med böja, luta

Alla bokstäver i böja, luta

ﺻَﻐَﺎ
ﺻـ
ـﻐـ
ـﺎ
 
ﺻـ
ـﻐـ
ـﺎ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ـﺎ
 
Sad
S
ghayn
gh
alef
 
 
Det arabiska ordet för böja, luta består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ـﻐـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺻَﻐَﺎ och uttalas Saghaa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av böja, luta

dåtid
nutid
han
Saghaa
ﺻَﻐَﺎ
han - dåtid
yaSghuu
ﻳَﺼﻐُﻮ
han - nutid
hon
Saghat
ﺻَﻐَﺖ
hon - dåtid
taSghuu
ﺗَﺼﻐُﻮ
hon - nutid
jag
Saghawtu
ﺻَﻐَﻮﺕُ
jag - dåtid
'aSghuu
ﺃَﺻﻐُﻮ
jag - nutid