Arabiska för charmig, fascinerande

saaHir
ﺳَﺎﺣِﺮ
charmig, fascinerande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för charmig, fascinerande uttalas saaHir och skrivs ﺳَﺎﺣِﺮ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns charmig, fascinerande i:

saaHira
ﺳَﺎﺣِﺮَﺓ
charmig, fascinerande – femininum singular
saaHiraat
ﺳَﺎﺣِﺮَﺍﺕ
charmig, fascinerande – femininum plural
saHara
ﺳَﺤَﺮَﺓ
charmig, fascinerande – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet charmig, fascinerande består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, Ha som skrivs och uttalas H och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med charmig, fascinerande

Alla bokstäver i charmig, fascinerande

ﺳَﺎﺣِﺮ
ﺳـ
ـﺎ
ﺣـ
ـﺮ
 
ﺳـ
ـﺎ
ﺣـ
ـﺮ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺎ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺮ
 
sin
s
alef
Ha
H
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för charmig, fascinerande består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺳَﺎﺣِﺮ och uttalas saaHir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för charmig, fascinerande

faa3il blir saaHir

Vi har sett att det arabiska ordet för charmig, fascinerande skrivs ﺳَﺎﺣِﺮ och uttalas saaHir. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är s, H och r, blir ordet saaHir.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som charmig, fascinerande