Arabiska för neutralisera

'abTala
ﺃَﺑﻄَﻞَ
neutralisera – dåtid han
yubTilu
ﻳُﺒﻄِﻞُ
neutralisera – nutid han

Det arabiska verbet för att neutralisera skrivs ﺃَﺑﻄَﻞَ och uttalas 'abTala i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺒﻄِﻞُ och uttalas yubTilu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet neutralisera

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet neutralisera består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, Ta som skrivs och uttalas T och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med neutralisera

Alla bokstäver i neutralisera

ﺃَﺑﻄَﻞَ
ﺑـ
ـﻄـ
ـﻞ
 
ﺑـ
ـﻄـ
ـﻞ
 
ـﺄ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
alif hamza
'
beh
b
Ta
T
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för neutralisera består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺃَﺑﻄَﻞَ och uttalas 'abTala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för neutralisera

'af3ala blir 'abTala

Vi har sett att det arabiska ordet för neutralisera skrivs ﺃَﺑﻄَﻞَ och uttalas 'abTala. Ordet följer mönstret verb form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen 'af3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är 'af3ala och ordets rotbokstäver är b, T och l, blir ordet 'abTala.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som neutralisera

Böjningsformer av neutralisera

dåtid
nutid
han
'abTala
ﺃَﺑﻄَﻞَ
han - dåtid
yubTilu
ﻳُﺒﻄِﻞُ
han - nutid
hon
'abTalat
ﺃَﺑﻄَﻠَﺖ
hon - dåtid
tubTilu
ﺗُﺒﻄِﻞُ
hon - nutid
jag
'abTaltu
ﺃَﺑﻄَﻠﺖُ
jag - dåtid
'ubTilu
ﺃُﺑﻄِﻞُ
jag - nutid