Arabiska för före gryning

saHar
ﺳَﺤَﺮ
före gryning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för före gryning uttalas saHar och skrivs ﺳَﺤَﺮ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns före gryning i:

'asHaar
ﺃَﺳﺤَﺎﺭ
före gryning – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet före gryning består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs ﺱ och uttalas s, Ha som skrivs ﺡ och uttalas H och ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med före gryning

Alla bokstäver i före gryning

ﺳَﺤَﺮ
ﺳـ
ـﺤـ
ـﺮ
 
ﺳـ
ـﺤـ
ـﺮ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺮ
 
sin
s
Ha
H
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för före gryning består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺳَﺤَﺮ och uttalas saHar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för före gryning

fa3al blir saHar

Vi har sett att det arabiska ordet för före gryning skrivs ﺳَﺤَﺮ och uttalas saHar. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3al och ordets rotbokstäver är s, H och r, blir ordet saHar.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som före gryning